PayPal

חלק א'

ספר + תקליטור שמע
127 עמודים בכריכה רכה
דוגמה מתוך הספר
(קובץ PDF)
דוגמה מתוך תקליטור השמע
(קובץ WMA)

חלק ב'

ספר + תקליטור שמע
195 עמודים בכריכה רכה
דוגמה מתוך הספר
(קובץ PDF)
דוגמה מתוך תקליטור השמע
(קובץ WMA)

חלק ג'

ספר + תקליטור שמע
186 עמודים בכריכה רכה
דוגמה מתוך הספר
(קובץ PDF)
דוגמה מתוך תקליטור השמע
(קובץ WMA)

חלק ד'

ספר + 2 תקליטורי שמע
198 עמודים בכריכה רכה
דוגמה מתוך הספר
(קובץ PDF)
דוגמה מתוך תקליטור השמע
(קובץ WMA)


לדבר ערבית

מאת יוחנן אליחי

קורס ללימוד עצמי
של השפה הערבית המדוברת הפלסטינית

Speaking Arabic

הקורס השלם - 4 ספרים + 5 תקליטורי שמע
עלות: 300 ש"ח

סדרת ספרי הלימוד "לדבר ערבית" על ארבעת כרכיה וחמשת תקליטורי השמע הנלווים אליהם, נועדה להקנות ידיעה מעשית של השפה הערבית המדוברת הפלסטינית.
הקורס מיועד לאלה שאינם רוצים להסתפק בידע שטחי, אלא שואפים להגיע לדיבור חופשי למדי ולהבנה רחבה.
חמישים השיעורים שבקורס מכילים סקירה מקיפה של סוגיות הדקדוק של השפה הערבית המדוברת: צורות המילים השונות, נטיית כל הפעלים ומבנה המשפטים וכן אוצר מילים מקיף למדי - כ-2,500 מילים.
הקורס מיועד ללימוד עצמי, אך מתאים בהחלט גם ללימוד מונחה בכיתה.
בגלל מרכזיותה במזרח התיכון, הערבית המדוברת הפלסטינית מובנת בכל האזור ואפשר לעבור בקלות ממנה אל להגי הערבית המדוברת של סוריה ולבנון. בסוף הקורס ניתן שיעור מיוחד המדגים את הקרבה שבין להגים אלה, יחד עם ההבדלים הקלים המאפיינים אותם.

Speaking Arabic

הערכה למתחילים

חלקים א'-ב' + 2 תקליטורי שמע
עלות: 150 ש"חSpeaking Arabic

הערכה למתקדמים

חלקים ג'-ד' + 3 תקליטורי שמע
עלות: 165 ש"חמתוך ההקדמה לקורס

על אודות השפה הערבית המדוברת

השפה המדוברת מהי?

השפה המדוברת היא שפת היום-יום, שכל ערבי מדבר בכל הזדמנות, בחיק המשפחה, בעבודה, בשוק, וכו'. היא שונה מהערבית הספרותית הכתובה (ספרים, עיתונים, מכתבים - גם בין בני משפחה) והרשמית (רדיו, נאומים והרצאות).

כדי להמחיש את ההבחנה הזאת נאמר: שני משכילים המדברים יחד – שלא לפני המיקרופון או בכנס רשמי – מדברים בשפה המדוברת. לעומת זאת ילד הכותב להוריו יעשה זאת בשפה הכתובה.

הכתובה והמדוברת הן שתי צורות שונות של השפה הערבית. אפשר לומר: שתי שפות. ומי שרוצה לדבר עם ערבים, כדאי לו שילמד את השפה המדוברת כשפה שיש לה אופי וצורה משלה. טעות לראות בה מין צורה "מקולקלת" של השפה הכתובה, שאפשר להגיע אליה על ידי גלישה מאותה שפה כתובה.

יש הרבה מן המשותף לשתי השפות – הכתובה והמדוברת – כגון חלק גדול מאוצר המילים, ודבר זה מתגלה ככל שמתקדמים בידיעת שתי השפות. אך במגע ראשון בולט לעין יותר השוני שביניהן:

  • מילים רגילות בשפה המדוברת שאינן קיימות בשפה הכתובה – ולהיפך;
  • אותה מלה הקיימת בשתי השפות, אבל במבטא שונה;
  • צורות שונות בנטיית הפעלים;
  • שוני גם במבנה המשפט וגם בכללי ההגייה.

נכון הוא, שהשפה הכתובה משפיעה על השפה המדוברת (הדבר יוסבר בכרך 2) ויש אנשים המערבבים את שתיהן, במיוחד כשעוברים לנושאים מופשטים, טכניים, רשמיים, או במסגרת ריאיון טלוויזיוני שבו רוצים לשוות לדיבור נימה חגיגית או רמה משכילית. הדבר שונה מאדם לאדם, ויש משכילים הדבקים בשפה המדוברת לכל אורך הריאיון, או שהם מתחילים בשפה ספרותית בשני המשפטים הראשונים ובמשפט השלישי עוברים לשפה המדוברת.

על כן חשוב לנו, בשלב ראשון, ללמוד היטב את השפה המדוברת כמו שהיא נשמעת בכל שיחה יום-יומית בין ערבים. בכרכים 3 ו-4, כאמור, נעשה הכרה עם השפה "המעורבת", הנקראת "השפה המשכילית" (בין הספרותית לעממית).

הערבית ה"ארצישראלית" (ה"פלסטינית")

בכל ארצות ערב מדברים התושבים בניב מקומי השוני מאזור לאזור. למשל: יליד מצרים המגיע למרוקו לא יבין את שיחת בני המקום, גם אם יזהה מלה פה ושם.

הערבית המדוברת הנלמדת בספר זה מיוחדת לתחומי ארץ-ישראל, אבל היא קרובה מאוד לניב הלבנוני ולניב הסורי. היא גם מדוברת בתחומי ירדן, בגלל המספר הרב של הפלסטינאים המגוררים שם. בקורס זה נעיר לפעמים על הדמיון שבין הניב הנלמד לבין הניבים הקרובים המדוברים במקומות אחרים.

אבל הניב הפלסטיני עצמו אינו אחיד בכל חלקי הארץ. יש צורות דיבור מיוחדות לעיר ולכפר, לגליל ולאזור ירושלים, שלא לדבר על להגי הבדוים.

בספר זה בחרנו ללמד את השפה העירונית, תוך הבחנה בין הגליל (נצרת, חיפה, עכו) לבין ירושלים. יש לציין שההבדלים בין צפון ודרום מסתכמים במילים וצורות מעטות בלבד, והלומד יתרגל מהר לניב האזור שהוא יבחר בו.

אם נדבר בניב העירוני הנלמד בספר זה, ובמבטא הנכון כמובן, כל ערבי יבין אותנו. את הדברים המיוחדים לכפרים או לאזורים מסוימים (כפרים לאורך גבול לבנון, רצועת עזה...) אפשר ללמוד כשנפגשים עם אנשי האזורים האלה.